bethvenFa uns anys, una persona amb una titulació musical superior va dir en públic que Beethoven no tenia ni idea de compondre i que era un “petardo”. Serà una broma – vaig pensar-, però no, no ho era. Aquella anècdota m’ha fet pensar i pensar en més d’una ocasió des d’aleshores.

Existeix un tipus d’analfabetisme –el funcional-, que explicaria fenòmens com el que acabe d’esmentar. L’analfabetisme funcional és produeix quan una persona “sap descodificar lletres i xifres, associar-les a un so i desxifrar l’escrit” però no comprèn quasi res del que ha llegit.

Tot indica que a la música també hi ha un analfabetisme funcional. Es pot arribar fins i tot a un nivell certament bo en l’execució de l’instrument però no comprendre l’obra.

Aquest, com qualsevol analfabetisme, deuria ser una prioritat per a totes les institucions educatives musicals.

Anuncis